Dinsdag 2 Februari 2011 Nieuwe opdracht tot eind 2011: Interim Operational Risk Manager bij Staalbankiers NV. Doelstelling: Verder implementeren van het Operational Risk Management Framework en -Proces, en managen van de ORM Functie.   Dinsdag 28 December 2010 Opdracht (sept-dec 2010) als Operational Risk Management Consultant bij Staalbankiers NV (onderdeel van Eureko/Achmea) succesvol afgesloten. Doelstelling was het ondersteunen van de proceseigenaren van Investments, Kredieten, Betalen, Sparen, Vastgoed, Clientbeheer en Asset & Liability Management bij het uitwerken van de operational risk management cycle voor key risks en key controls.